Měsíc: Leden 2014

AT konference 2014

Dvacátý ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně proběhne letos v termínu od 27. dubna do 1. května 2014 opět v prostorech Kongres hotelu Jezerka u Sečské přehrady, v malebném prostředí CHKO Železné hory.

Hlavní téma: Závislost od kolébky do hrobu. V rámci odborného programu se budeme věnovat tématům v oblastech prevence, léčby, snižování rizik a výzkumu v adiktologii, se zaměřením na specifické skupiny klientů: děti (včetně nenarozených), mladiství, těhotné ženy jako uživatelky, senioři.

Veškeré informace včetně důležitých termínů najdete na samostatných stránkách AT konference.

Etický kodex pracovníků v adiktologii

Předkládáme Etický kodex pracovníků v adiktologii, který vznikal během roku 2013:

Etický kodex pracovníků v adiktologii (PDF).

Za jeho tvorbu odpovídali PaedDr. Martina Richterová-Těmínová a MUDr. David Adameček. Kromě SNN ČLS JEP materiál připomínkovala Česká asociace adiktologůAsociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

 

Práce na kodexu byly podpořeny projektem NETAD („Síťování vědecko výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9.

AKTUALIZACE: Doplňujeme statut a jednací řád etického kolegia SNN ČLS JEP: Statut Etického kolegia SNN ČLS JEP (PDF)Jednací řád Etického kolegia SNN ČLS JEP (PDF)

AKTUALIZACE 2019: Etické kolegium SNN začalo pracovat, na webu má samostatnou stránku.