Cena adiktologie 2013

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Rada Ceny adiktologie si Vás dovolují pozvat na vyhlášení výsledků VIII. ročníku Ceny adiktologie.

Cena adiktologie 2013

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.