Měsíc: Srpen 2013

Purkyňka 4. září – Apolinář 65

Podrobnější program 348. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Petr Popov, MHA:

PurkynkaSNNCLSJEP201309

Pozvánka v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2013.

Cena adiktologie 2013

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Rada Ceny adiktologie si Vás dovolují pozvat na vyhlášení výsledků VIII. ročníku Ceny adiktologie.

Cena adiktologie 2013