Měsíc: Duben 2013

14. konference EFTC, Praha, 17. – 20. září 2013

Magdaléna, o.p.s. a Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají ve dnech 17.-20. září tohoto roku 14. konferenci Evropské federace terapeutických komunit. Poprvé v historii se konference, pořádaná každé dva roky, uskuteční v České republice.
Konference je zaměřena na aktuální témata z oblasti léčby závislostí s ohledem na moderní vývojové trendy. Hlavními tématy konference jsou a) modifikace terapeutické komunity; b) specifické populace klientů v léčbě; c) výzkum a vzdělávání profesionálů v oboru.
Konference je jedinečnou příležitostí pro osobní setkání s mnoha zahraničními odborníky a zároveň možností prezentovat českou tradici terapeutické komunity v léčbě i ve vzdělávání v psychoterapii.
Pro další informace a registraci prosím navštivte stránky konference.

Pozvánka na EFTC konferenci
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na eftc@conference.cz.

Purkyňka 15. května

Podrobnější program 347. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Bc. Zdeňka Hlavatá:

PurkynkaSNNCLSJEP201305

Pozvánka v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2013.