Měsíc: Únor 2013

Konference o budoucnosti české psychoterapie

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na pracovní setkání, kde chceme hledat možnosti, jak do budoucna rozvíjet českou psychoterapii jako samostatnou svébytnou profesi.

Tématické okruhy:

  • Seznam kvalifikovaných psychoterapeutů – diskuze by se měla zaměřit na interpretaci kvalifikačních požadavků EAP a na jejich propojení s praxí vzdělávání v psychoterapi v ČR.
  • Etika a etický kodex – téma bezpečí klienta i bezpečí terapeuta. Etický kodex Evropské asociace psychoterapeutů, kontroverzní témata, možnost vymahatelnosti dodržování etických standardů.
  • Psychoterapeutická společnost – co od ní očekáváme, co můžeme investovat, jak zajistit její funkčnost. Požadavky EAP na Národní zastřešující organizaci.
  • Legislativa – diskuze především na téma, jaké je nyní legislativní zajištění výkonu psychoterapeutické profese, v čem je nutné usilovat o změnu, kde jsou změny v dlouhodobé perspektivě žádoucí.

Datum a místo konání: Praha, 26. dubna 2013 od 10 do 16 hodin, místo bude upřesněno podle počtu přihlášených.

Konferenci pořádají a srdečně zvou Iniciativa pro samostatnou českou psychoterapii a Pracovní skupina pro psychoterapii.

Další informace a možnost registrace naleznete zde.

Purkyňka 6. března 2013

Podrobnější program 345. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.:

PurkynkaSNNCLSJEP201303

 

Pozvánka v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2013.

Aktualizace 7. 3. 2013: Prezentace doc. Kamila Kaliny v PDF