Měsíc: Leden 2013

Novartis Discovery Awards 2013

Společnost Novartis vyhlásila druhý ročník prestižní ceny Novartis Discovery Award 2013. Do soutěže mohou přihlašovat své projekty mladí výzkumníci do 40 let, kteří publikovali nebo realizovali své inovativní počiny v oblasti výzkumu v oboru biomedicíny během roku 2012.

Podrobné informace o soutěži a přihlášení do soutěže naleznete na webové adrese www.discoveryaward.eu.

Termín uzávěrky přijímání přihlášek je do 15.3.2013. Těšíme se na Vaši účast.

Tým Novartis Discovery Awards

2013-01-15_161957

 

Leták v PDF

Purkyňka 6. února 2013

Podrobnější program 344. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PhDr. Lenka Čablová:

Téma: NETAD – Souvislosti akutní intoxikace metylalkoholem a léčby závislosti na alkoholu v psychiatrických léčebnách ČR

Purkyňka SNN ČLS JEP 6. 2. 2013

Pozvánka v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2013.