Měsíc: Prosinec 2012

Purkyňka 9. ledna 2013

Podrobnější program 343. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Mgr. Pavla Makovská-Dolanská:

Téma: Drogy v době normalizace

Program v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2013.