Měsíc: Říjen 2012

Prevence v pohybu…

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s partnery si Vás dovolují pozvat na IX. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování 2012 PREVENCE V POHYBU…

3.-4. 12. 2012

 

Pozvánka v PDF

 

Cena adiktologie 2012

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Rada Ceny adiktologie si Vás dovolují pozvat na vyhlášení výsledků VII. ročníku Ceny adiktologie.

Předání cen bude letos spojeno s regionální konferencí Děti a dospívající v síti adiktologických služeb.

Pozvánka v PDF