Měsíc: Září 2012

Purkyňka 7. listopadu 2012

Podrobnější program 341. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
PhDr. Magdalena Frouzová:

Téma: Supervize v adiktologii

 

Pozvánka v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

Purkyňka 3. října 2012

Podrobnější program 340. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
MUDr. Petr Nevšímal:

Téma: Terapeutické komunity adaptované na specifické cílové populace klientů s psychotickým onemocněním či osobnostní poruchou

Pozvánka v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.