Měsíc: Srpen 2012

Purkyňka 5. září

Podrobnější program 339. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.:

Téma: Hodnotová východiska v adiktologii, panelová diskuse

  • Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
  • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
  • PaedDr. Martina Richterová Těmínová
  • MUDr. Petr Nevšímal
  • Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

AKTUALIZACE: Zápis ze semináře v PDF