Měsíc: Červen 2012

Standardy odborné způsobilosti

V rámci projektu Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog 2009-2012 vznikly upravené standardy standardy odborné způsobilosti pro poskytovatele adiktologických služeb. Předkládáme zde jejich konečnou verzi po prvním kole připomínek, která jde do pilotního šetření.

Obecné standardy, Detoxifikace, Terénní programy, Kontaktní a poradenské služby, Ambulantní léčba, Ambulantní stacionární péče, Krátkodobá a střednědobá lůžková péče, Rezidenční péče v terapeutických komunitách, Ambulantní doléčovací programy, Substituční léčba

Standardy odborné způsobilosti v jednom ZIP archivu

S případnými náměty či dotazy se prosím obracejte na PhDr. Jiřího Libru.