Měsíc: Květen 2012

Purkyňka 6. června

Podrobnější program 338. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
PaedDr. Martina Richterová Těmínová:

Téma: Etický kodex v adiktologii

  • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., PaedDr. Martina Richterová Těmínová: Obecná a profesionální etika
  • Martin Hulík: Etická dilemata v dlouhodobé léčbě závislých klientů
  • Mgr. Štěpánka Čtrnáctá: Zkušenosti, úskalí a radosti z činnosti etické komise

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.