Měsíc: Duben 2012

Purkyňka 2. května

Podrobnější program 337. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.:

Téma: Všeobecná sestra – psychoterapeutka

  • Petra Čermáková (Klinika adiktologie, Praha): Role sestry na mužském oddělení
  • Karin Grigoriadisová (PL Bílá Voda): Sestra a psychoterapie – poznatky z praxe
  • Libuše Fašianoková (Klinika adiktologie, Praha): Neslyšící pacient na psychoterapeutickém oddělení
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

Zemřel Vladimír Novotný

Vážené a kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

vedení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 17. dubna 2012 tragicky zahynul náš kolega a přítel, jeden z aktivních tvůrců moderní adiktologie a propagátor Česko – Slovenské spolupráce v oboru, pan profesor MUDr. Vladimír Novotný, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V profesoru Novotném přichází slovenská i česká adiktologie o silnou, integrativní osobnost, přemosťující témata a pohledy a vnášející pozitivní atmosféru a nadšení do naší společné práce.

Čest jeho památce!

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK v VFN
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA, předseda výboru SNN ČLS JEP

Kolegyně a kolegové, rádi bychom Vás požádali o zapojení do vzpomínkových akcí na památku prof. Novotného.

Číst dál