Rok: 2012

Purkyňka 9. ledna 2013

Podrobnější program 343. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Mgr. Pavla Makovská-Dolanská:

Téma: Drogy v době normalizace

Program v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2013.

Purkyňka 5. prosince 2012

Podrobnější program 342. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
MUDr. Viktor Mravčík:

Téma: Stav ve věcech drog v ČR v roce 2011

 

Pozvánka v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

Prevence v pohybu…

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s partnery si Vás dovolují pozvat na IX. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování 2012 PREVENCE V POHYBU…

3.-4. 12. 2012

 

Pozvánka v PDF

 

Cena adiktologie 2012

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Rada Ceny adiktologie si Vás dovolují pozvat na vyhlášení výsledků VII. ročníku Ceny adiktologie.

Předání cen bude letos spojeno s regionální konferencí Děti a dospívající v síti adiktologických služeb.

Pozvánka v PDF

Purkyňka 7. listopadu 2012

Podrobnější program 341. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
PhDr. Magdalena Frouzová:

Téma: Supervize v adiktologii

 

Pozvánka v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

Purkyňka 3. října 2012

Podrobnější program 340. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
MUDr. Petr Nevšímal:

Téma: Terapeutické komunity adaptované na specifické cílové populace klientů s psychotickým onemocněním či osobnostní poruchou

Pozvánka v PDF

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

Purkyňka 5. září

Podrobnější program 339. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.:

Téma: Hodnotová východiska v adiktologii, panelová diskuse

  • Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
  • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
  • PaedDr. Martina Richterová Těmínová
  • MUDr. Petr Nevšímal
  • Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

AKTUALIZACE: Zápis ze semináře v PDF