Měsíc: Prosinec 2011

Purkyňky v roce 2012

Nabízíme přehled purkyněk na rok 2012 a srdečně zveme na lednovou, která je zvýrazněna tučně. Vždy je uvedeno téma purkyňky a jméno koordinátora. Podrobný program jednotlivých odborných schůzí zde uveřejníme průběžně během roku.

4. ledna
Projekt NETAD a jeho spolupráce se SNN
Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

1. února
Lékové závislosti
MUDr. Petr Popov, MHA

7. března
Mozek a jeho duše v adiktologii: hledání vztahů mezi neurobiologií a psychoterapií.
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

4. dubna
Užívání návykových látek v tzv. „skrytých skupinách“ se zaměřením na etnické menšiny, zdravotně postižené a ženy
Mgr. Pavel Nepustil

2. května
Všeobecná sestra – psychoterapeutka
Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

6. června
Etický kodex v adiktologii
PaedDr. Martina Richterová Těmínová

5. září
Hodnotová východiska v adiktologii
Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

3. října
Terapeutické komunity
MUDr. Petr Nevšímal

7. listopadu
Supervize v adiktologii
PhDr. Magdalena Frouzová

5. prosince
Stav ve věcech drog v ČR v r. 2011
MUDr. Viktor Mravčík

Začínáme vždy v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Semináře mají  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.