Měsíc: Listopad 2011

Purkyňka 7. prosince 2011

Podrobnější program 332. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.

MUDr. Viktor Mravčík vystoupí s tématem

Aktuální situace ve věcech drog v ČR.

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2011.