Měsíc: Říjen 2011

Purkyňka 2. listopadu 2011

Podrobnější program 331. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PhDr. Magdalena Frouzová:

Téma: Individuální terapie závislostí

  • Andrea Scheansová, Ph.D.: Individuální analytická psychoterapie v závislostech
  • Magdalena Frouzová: Neurolingvistické programování v individuální psychoterapii závislostí
  • Šárka Bezvodová: Využití hypnózy v adiktologii
  • Zdeňka Košatecká: Gestalt v adiktologii
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2011.

Purkyňka 5. října 2011

Podrobnější program 330. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.:

Téma: 10. výročí časopisu Adiktologie a jeho role v kontextu vývoje oboru adiktologie

  • Zima, Miovský, Gabrhelík: 10 let časopisu Adiktologie: ohlednutí za vývojem časopisu a jeho současnou podobou
  • Popov: Historie odborného adiktologického písemnictví v historickém prostoru bývalého Československa
  • Miovský: Časopis jako prostor pro setkání teorie a praxe: domácí a mezinárodní perspektiva
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2011.