Měsíc: Září 2011

AT konference 2012

XVIII. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně proběhne v termínu od 13. do 17. 5. 2012 opět v prostorech Kongres hotelu Jezerka u Sečské přehrady, v Malebném prostředí CHKO Železné hory.

Veškeré informace včetně hlavního tématu, podtémat a důležitých termínů najdete na samostatných stránkách AT konference.

Aktualizace: Změna termínu konání konference: od 13. do 16. května 2012.