Měsíc: Srpen 2011

40 let specializované léčby závislých žen v naší zemi

11.10.2011 si ženské lůžkové oddělení Oddělení léčby závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (OLZ) připomíná 40 let od svého vzniku jakožto prvního specializovaného zařízení v Československu pro léčbu žen závislých na alkoholu a jiných návykových látkách.

Při této příležitosti pořádá OLZ odborný seminář na téma:
„Historie, současnost a efektivita léčby žen, závislých na návykových látkách“

Program semináře:
1.    Prim. MUDr. P. Popov: Léčba žen v Apolináři
2.    prof. Jiří Heller: Historie a vývoj lojovického léčebného systému 1971 – 2011
3.    MUDr. Olga Pecinovská: Současná podoba apolinářského léčebného a doléčovacího programu pro ženy
4.    PhDr. Jana Petráková: Resocializační program pro ženy závislé na návykových látkách
5.    PhDr. Ladislav Csémy, CSc.: Kontexty a efektivita léčby závislých žen

Seminář se koná 11.10.2011 od 9.00 do 10.30 v aule OLZ VFN, Apolinářská 4a, Praha 2.

Konference Primární prevence rizikového chování 2011

Na podzim se do Prahy již tradičně sjedou odborníci působící v oboru prevence rizikového chování. V budově Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí se totiž uskuteční již VIII. ročník tradiční konference Primární prevence rizikového chování 2011, která je letos zasvěcena tématu „Minimální preventivní program v kontextu školské prevence aneb dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách?“

Organizátorem konference, která se koná ve dnech 7. – 8. 11. 2011, je Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Zájemci, kteří chtějí na konferenci vystoupit s příspěvkem, se mohou registrovat do konce srpna na konferenčním webu www.pprch.cz, kde také naleznou veškeré bližší informace. Registrace bude i poté nadále otevřena pro ostatní účastníky konference.

Purkyňka 7. září 2011

Podrobnější program 329. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Dušan Randák:

Téma: Kontrolované pití

  • MUDr. Dušan Randák: Kontrolované pití – definice nejasného pojmu
  • Mgr. Veronika Šuráňová, Mgr. Lucie Buřilová: Harm reduction při závislosti na alkoholu (teoretická východiska a praktické využití)
  • Mgr. Veronika Víchová: 30 denní test jako monitoring (praktické využití)
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2011.