Měsíc: Květen 2011

Purkyňka 1. června 2011

Podrobnější program 328. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Dušan Randák:

Téma: Užívání návykových látek u dětí a mladistvých

  • MUDr. Marian Koranda: Detoxifikační léčba u mladistvých
  • MUDr. Pavel Kabíček, CSc.: Minimální intervence – praktické zkušenosti
  • Mgr. Martin Vlček: Následná péče u mladistvých uživatelů návykových látek – zkušenosti z praxe
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2011.

7. bojnická AT konferencia

V termínu od 30. září do 2. října 2011 proběhne 7. bojnická AT konference, kterou pořádá Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS.

Témata: Polytoxikománie, Nelátkové závislosti, Nové možnosti léčby závislostí

Přihlášky k aktivní účasti do 30. 6., k pasivní do 10. 9. 2011 (DOC, PDF).