Měsíc: Duben 2011

Zemřel Karel Hampl

Se zármutkem oznamujeme členům Společnosti pro návykové nemoci, že 2. dubna t. r. ve věku 82 let po dlouhé nemoci zemřel náš milý a vážený kolega a spoluzakládající člen naší společnosti MUDr. Karel Hampl, CSc.