Měsíc: Březen 2011

Purkyňka 6. dubna 2011

Podrobnější program 326. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.:

Téma: Financování adiktologických služeb

  • Mgr. Marek Nerud: Každý ze svého šuplíčku
  • PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.: Návrh změn stávajícího modelu financování adiktologických služeb
  • Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.: Aktuální stav a dosavadní vývoj jednání ve vztahu k proplácení práce adiktologů z veřejného zdravotního pojištění
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Anotace jednotlivých příspěvků:

Nerud, M.: Každý ze svého šuplíčku
V průběhu posledních 10 let se výrazně mění struktura finančních zdrojů pro financování provozu adiktologických služeb z rozpočtu veřejné správy. Číst dál