Měsíc: Únor 2011

Purkyňka 2. března 2011

Podrobnější program 325. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Dušan Randák:

Téma: Koncepce adiktologické péče

  • Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.: Návrh a cíle koncepce adiktologické péče
  • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.: Koncepce ambulantní adiktologické péče
  • MUDr. Dušan Randák: Koncepce lůžkové adiktologické péče
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2011.