Měsíc: Prosinec 2010

Purkyňka 5. ledna 2011

Podrobnější program 323. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Aleš Herzog:

Téma: Harm Reduction

  • Aktuální praxe „Harm Reduction“ – Aleš Herzog, TP Sananim
  • Klienti nízkoprahových služeb v kontaktu se zdravotnictvím – Jiří Staníček, Markéta Manová, o.s. Laxus
  • Rizikové chování problémových uživatelů drog 2010 – Michal Verner (KC Sananim), Martin Větrovec (Pracovní skupina HR, Protidrogová komise MHMP)
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2011.