Měsíc: Říjen 2010

AT konference 2011

XVII. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a 50. ročník celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhne v termínu od 10. 4. do 14. 4. 2011 v Malebném prostředí CHKO Železné hory u sečské přehrady v nově zrekonstruovaném Kongres hotelu Jezerka.

Veškeré informace, včetně hlavního tématu a podtémat, najdete na samostatných stránkách AT konference.

Důležité termíny:

  • Termín pro zahájení rezervace ubytování: informace bude zveřejněna na stránkách konference
  • Přihlašování abstrakt (aktivní účast): do 15. 12. 2010, prodlouženo do 10. 1. 2011
  • Termín vyrozumění o přijetí/nepřijetí příspěvku: 20. 1. 2011, prodlouženo do 10. 2. 2011
  • Přihlašování bez abstrakt (pasivní účast): do 5. 4. 2010

Purkyňka 3. listopadu 2010

Podrobnější program 321. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Petr Popov:

Téma: Senioři a závislost

  • Senioři a závislosti – prim. MUDr. Petr Popov
  • Léčba seniorů v podmínkách apolinářské ambulance – MUDr. Dušan Randák
  • Seniorky v programech pro léčbu a doléčování – MUDr. Olga Pecinovská
  • Zkušenosti s léčbou seniorů na oddělení pro muže – MUDr. Miroslav Novotný
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na rok 2010.