Měsíc: Srpen 2010

Purkyňka 6. 10. 2010

Podrobnější program 320. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Stanislav Kudrle:

Téma: Psychospirituální krize v kontextu léčby

Sdělení:

  • MUDr. Stanislav Kudrle:  Závislost – jedna forma psychospirituální krize. Uvedení do tématu.
  • Mgr. Michael Vančura: Psychospirituální krize, historie pojmu, definice, diferenciální diagnostika, obtížná psychedelická zkušenost, terapie-kasuistiky.
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na rok 2010.

Purkyňka 1. 9. 2010

Podrobnější program 319. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Mgr. Lenka Endrödiová:

Téma: Prevence

Sdělení:

  • Novák, P.: Evropské standardy kvality primárně preventivních programů
  • Pavlovská, A.: Evaluace primárně-preventivních programů
  • Endrödiová, L.: Preventure: Novinka v oblasti časné diagnostiky a intervence
  • Štefunková, M.: Násilí v prostředí moderní evropské noční zábavy
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.