Měsíc: Duben 2010

Purkyňka 2. 6. 2010

Podrobnější program 318. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PhDr. Magdaléna Frouzová:

Téma: Alternativní přístupy v adiktologii

Sdělení:

  • PhDr. Magdalena Frouzová: Program kontrolovaného pití u problémových uživatelů alkoholu
  • MUDr. Libuše Jeřábková: Využití TČM (tradiční čínské medicíny) v adiktologii
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Purkyňka 5. 5. 2010

Podrobnější program 317. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PhDr. Ladislav Csémy:

Téma: Krátká intervence

Sdělení:

  • PhDr. Ladislav Csémy: Screening a krátká intervence u rizikového a škodlivého pití alkoholu
  • MUDr. Pavel Kabíček, CSc.: Zásady krátké protidrogové intervence u adolescentů
  • MUDr. Jozef Čupka: Možnosti krátké intervence zaměřené na odvykání kouření
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAS, AKP a ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.