Měsíc: Leden 2010

Členské příspěvky

Vážení členové společnosti pro návykové nemoci,

věnujte prosím pozornost následujícímu upozornění ze sekretariátu ČLS JEP, které se týká úhrady členských příspěvků. Máte-li pochybnosti o tom, že v evidenci ČLS mají vaši správnou adresu, můžete si to ověřit na níže uvedených kontaktech.

Složenky na úhradu členských příspěvků do organizačních složek ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

složenku na úhradu členských příspěvků do organizačních složek ČLS JEP obdržíte v únoru 2010 na Vaši korespondenční adresu, kterou máte nahlášenou v centrální evidenci ČLS JEP.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností, prosím, kontaktujte pí Gebrovou, členská evidence ČLS JEP.

Telefon: 224 26 62 16

Fax: 224 26 62 12

E-mail: cle@cls.cz

Děkuji

Eva Ponocná

ředitelka sekretariátu ČLS JEP

Výbor a revizní komise SNN

Po volbách, které proběhly na konci roku 2009, pracuje nový výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP v následujícím složení:

 • MUDr. Petr Popov – předseda
 • MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D. – 1. místopředseda
 • Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – 2. místopředseda
 • MUDr. Dušan Randák – pokladník
 • PhDr. Ladislav Csémy
 • PhDr. Magdalena Frouzová
 • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
 • MUDr. Viktor Mravčík
 • PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

Z voleb vzešla také nová revizní komise:

 • MUDr. Petr Nevšímal – předseda
 • MUDr. David Adameček
 • PaedDr. Martina Richterová Těmínová

Purkyňka 3. 3. 2010

Podrobnější program 315. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Bc. Ondřej Sklenář

Téma: Česká asociace adiktologů

Sdělení:

 • Česká asociace adiktologů – souhrn aktivit, vize a nejbližší plány (Bc. Ondřej Sklenář)
 • Prezentace výsledků průzkumu oborových aktivit absolventů bakalářského studia oboru adiktologie na 1. LF UK (Bc. Vojtěch Janouškovec, Bc. Kateřina Sklenářová-Francová)
 • Legislativa ve vztahu k přiznávání způsobilosti adiktologů (Mgr. Jana Pelcová, Ministerstvo zdravotnictví ČR)
 • Nové trendy v adiktologii (Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.)

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Purkyňka 3. 2. 2010

Podrobnější program 314. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Eva Králíková, CSc.

Téma: Závislost na tabáku

Sdělení:

 • MUDr. Petr Popov: Kouření v rámci jiných závislostí (Oddělení pro léčbu závislostí VFN)
 • MUDr. Alexandra Kmeťová: Závislost na tabáku a adolescenti (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN)
 • MUDr. Lenka Štěpánková: Léčba závislosti na tabáku a psychická onemocnění (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN)
 • MUDr. Eva Králíková, CSc.: Současná doporučení léčby závislosti na tabáku a možnosti v ČR (Ústav hygieny a epidemiologie a Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN)

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.