Měsíc: Prosinec 2009

Purkyňka 6. 1. 2010

Podrobnější program 313. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Téma: Drogová politika EU – a jak jsme na tom my v ČR ?

Sdělení:

  • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.: České předsednictví v Horizontální skupině pro drogy při Radě EU
  • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.: České a evropské protidrogové politiky
  • MUDr. Viktor Mravčík: České a evropské údaje o drogách
  • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.: Harm reduction = harm production?

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Volby do výboru SNN ČLS JEP

2. prosince 2009 proběhlo v Praze shromáždění členů Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, na kterém byly mimo jiné oznámeny výsledky voleb do výboru a revizní komise společnosti na období 2010 až 2013. Zvoleni byli následující členové SNN (řazeno abecedně, jména uvedena bez titulů):

1.  Adameček David
2.  Csémy Ladislav
3.  Frouzová Magdaléna
4.  Jeřábek Petr
5.  Kalina Kamil
6.  Miovský Michal
7.  Mravčík Viktor
8.  Nevšímal Petr
9.  Popov Petr
10. Radimecký Josef
11. Randák Dušan
12. Richterová Těmínová Martina

K aktualizaci seznamu na našich stránkách dojde po schůzi výboru 6. ledna 2010, kde se zvolí noví funkcionáři výboru.