Měsíc: Listopad 2009

AT konference 2010

Hlavní téma konference:

Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v ČR v roce 2010

XVI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a 49. celostátní konference AT sekce PS ČLS JEP proběhne v termínu od 25. 4. do 29. 4. 2010 v hotelu Harmony ve Špidlerově Mlýně.

Veškeré informace najdete od ledna 2010 na samostatných stránkách AT konference.

Důležité termíny:

  • Zprovoznění webových stránek a zahájení registrace (aktivní i pasivní účast): 1. 1. 2010
  • Termín pro zahájení rezervace ubytování: 1. 1. 2010
  • Přihlašování abstrakt (aktivní účast): do 28. 2. 2010
  • Termín vyrozumění o přijetí/nepřijetí abstraktu: 1. 4. 2010
  • Přihlašování bez abstrakt (pasivní účast): do 20. 4. 2010

Purkyňka 2. 12. 2009

Podrobnější program 312. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Petr Popov

Téma:
1. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR za rok 2008
2. Volby do výboru SNN

Sdělení:

Mravčík V.: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR za rok 2008

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Purkyňka 4. 11. 2009

Podrobnější program 311. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Petr Jeřábek, PhD.

Téma: Diferencovaná rezidenční péče

Sdělení:

Jeřábek P.: Integrace a diferenciace adiktologické léčby
Danielová P., Malířová V., Šimonová P.: Ústavní detox a motivační screening
Grigoriadisová K., Bicanová S., Konečný D.: Praxe psychoterapeutického oddělení
Cinková L.: Terapeutická komunita ve zdravotnickém systému léčby

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).