Měsíc: Září 2009

Purkyňka 7. 10. 2009

Podrobnější program 310. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. David Adameček.

Téma: Konfrontace a její místo v léčbě

Sdělení:

Mgr. Petr Moos: Konfrontace v procesu psychoterapie
MUDr. David Adameček: Využití konfrontace v adiktologii, konfrontace v  jednotlivých stádiích léčby
Mgr. Aleš Kuda: Diskuse k předneseným příspěvkům, vlastní zkušenosti s  využitím konfrontace v léčbě – zrušeno

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Aktualizace 6. 10.: Mgr. Aleš Kuda na purkyňce nevystoupí, třetí příspěvek s názvem Konfrontace při práci s rodinnými příslušníky závislých přednese Mgr. Štěpánka Čtrnáctá.