Měsíc: Srpen 2009

Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek

Dle ustanovení zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou podle § 20 odst. 2 písm. j) všechna zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.

Podrobnosti v připojeném souboru: Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek a zákon 379/2005 Sb. jako součást kompetencí psychiatra

Purkyňka 2. 9. 2009

Podrobnější program 309. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PhDr. Magdaléna Frouzová.

Téma: Supervize v adiktologii

Sdělení:

1. MUDr. Dušan Randák: Zkušenosti se supervizí v různých adiktologických institucích
2. MUDr. Petr Popov: Zkušenosti z ročního pobytu v USA
3. PhDr. Magdaléna Frouzová: Supervize jako specifická odbornost

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).