Měsíc: Březen 2009

Purkyňka 6. 5. 2009 – mimořádná změna

Na 308. pracovní schůzi Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP mimořádně vystoupí MUDr. Petr Riesel s tématem

Práce s vlastním traumatem holocaustu
Identita, asimilace, vyrovnání se současností

Lékař a psychoterapeut Petr Riesel je jedním ze zakládajících členů Rafael Institutu, držitel čestného uznání „CENA JAROSLAVA SKÁLY ZA ROK 2008“ za práci v oboru psychoterapie.

Ve svém sdělení vychází ze situací, které zakládají vznik
post-traumatického syndromu, a hledá ty zdroje, které mu pomohly vydržet, překonat a původní zranění přeorientovat ve schopnost pozitivního konání.

Zároveň uvede, jak tyto své zkušenosti přenesl do adiktologické praxe.

Purkyňka 1. dubna 2009

Podrobnější program 307. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PaedDr. Martina Richterová Těmínová.

Téma: Substituce jako harm reduction a jako léčba

Sdělení:

1. Kudrle Stanislav, MUDr.: Kam nás zavádí substituce
2. Minařík Jakub, MUDr.: Substituční dilemata
3. Csémy Ladislav, PhDr.: Poznatky o substituci ve světle výzkumu