Měsíc: Leden 2009

AT konference 2009

Hlavní téma konference:

Mýty a stereotypy v adiktologii

XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně proběhne v Měříně od 31. května do 4. června 2009.

Termín pro přihlášky s aktivním sdělením: 15. 3. 2009

Bližší informace na stránkách AT konference.