Rok: 2008

Purkyňka 5. března 2008

Podrobnější program březnové 297. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PaedDr. Martina Richterová-Těmínová:

Téma: Jsou drogové služby službami sociálními?

 1. PaedDr. Martina Richterová-Těmínová, MUDr. David Adameček: Prospívá zákon o sociálních službách službám v oblasti návykových nemocí?
 2. Mgr. Jana Ženíšková: Úskalí standardů sociální péče a inspekcí u drogových služeb
 3. Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.: Je adiktologický pracovník sociální pracovník?
 4. Ing. Aleš Herzog: Nařizují nám standardy sociálních služeb dominantní metodu práce?

 

Purkyňka 6. února 2008

Podrobnější program únorové 296. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. a MUDr. Petr Popov:

Téma: Intoxikace návykovými látkami

 1. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.: Smrtelná předávkování návykovými látkami
 2. MUDr. František Vorel: Vliv drog na řízení motorových vozidel
 3. Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.: Toxikologické informační středisko VFN
 4. Mgr. Karolina Mrázová: Drogy v dotazech toxikologického informačního střediska

Purkyňka 16. ledna 2008

Povšimněte si prosím změny obvyklého termínu.

Podrobnější program prosincové 295. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Petr Popov:

Téma: Suboxone – nový přípravek pro farmakoterapii závislostí

 1. MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.: Příznivé farmakologické vlastnosti preparátu Suboxone v léčbě opiátových závislostí
 2. MUDr. Vratislav Řehák: Suboxone – klinická data potvrzují nižší riziko zneužití
 3. MUDr. Petr Popov: Suboxone: Bezpečnější substituce