Day: 17. 9. 2008

Purkyňka 5. listopadu 2008

Podrobnější program 302. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Viktor Mravčík:

Téma: Stav ve věcech drog v ČR v roce 2007

MUDr. Viktor Mravčík: Aktuální situace ve věcech užívání drog v ČR – souhrn dostupných informací za rok 2007

Mgr. Kateřina Škařupová: Studie Tanec a drogy – trendy v užívání drog v prostřední noční zábavy