Měsíc: Květen 2008

Purkyňka 3. září 2008

Podrobnější program 300. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje a úvodní slovo na ní bude mít MUDr. Stanislav Kudrle:

Téma: Halucinogeny

Michael Vančura: Čím nám byly, nejsou a mohly by být látky nazývané psychedelika

Miovský, M., Miovská, L.: Nové trendy v nelegálním užívání halucinogenních drog

J. Horáček, M. Brunovský, T. Páleniček, T. Novák, B. Tišlerová, V. Valešová: Výzkumné využití psychedelických vlastností antagonisty NMDA ketaminu: qEEG a fMRI studie

Purkyňka 4. června 2008

Podrobnější program 299. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.

Téma: Vzdělávání v adiktologii

  1. Miovský, M., Kalina, K.: Systém pregraduálního vzdělávání v adiktologii
  2. Kalina, K., Miovský, M., Gajdošíková, H.: Aktuální podoba kvalifikačních požadavků pro profesi adiktologa a řešení přechodného období 
  3. Radimecký, J.: Systém celoživotního vzdělávání v adiktologii: návrh dalšího vývoj

 Jako obvykle od 11 hodin v Apolinářské 4a (Praha 2).