Měsíc: Únor 2008

Purkyňka 5. března 2008

Podrobnější program březnové 297. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PaedDr. Martina Richterová-Těmínová:

Téma: Jsou drogové služby službami sociálními?

  1. PaedDr. Martina Richterová-Těmínová, MUDr. David Adameček: Prospívá zákon o sociálních službách službám v oblasti návykových nemocí?
  2. Mgr. Jana Ženíšková: Úskalí standardů sociální péče a inspekcí u drogových služeb
  3. Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.: Je adiktologický pracovník sociální pracovník?
  4. Ing. Aleš Herzog: Nařizují nám standardy sociálních služeb dominantní metodu práce?