Rok: 2008

Purkyňka 14. ledna 2009

Podrobnější program 304. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Viktor Mravčík:

Téma: Stav ve věcech drog v ČR v roce 2007

MUDr. Viktor Mravčík: Aktuální situace ve věcech užívání drog v ČR – souhrn dostupných informací za rok 2007

Purkyňka 5. listopadu 2008

Podrobnější program 302. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Viktor Mravčík:

Téma: Stav ve věcech drog v ČR v roce 2007

MUDr. Viktor Mravčík: Aktuální situace ve věcech užívání drog v ČR – souhrn dostupných informací za rok 2007

Mgr. Kateřina Škařupová: Studie Tanec a drogy – trendy v užívání drog v prostřední noční zábavy

Purkyňka 1. října 2008

Podrobnější program 301. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Jiří Dvořáček:

Téma: Výzkum v adiktologii

Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.: Genetický polymorfismus u závislostí

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, DrSc.: Vliv vybraných látek a pohlaví na behaviorální sensitizaci k metamfetaminu (preklinické studie)

Doc. MUDr. Romana Šlamberová, PhD.: Vliv prenatální expozice metamfetaminu na závislost v dospělosti

Hlavní téma AT konference 2009

Termín konání příští AT konference v Měříně budeme znát pravděpodobně koncem září či začátkem října. Už teď ale máte možnost zapojit se do výběru hlavního tématu konference. Vyberte si prosím ze čtyř nabízených možností. Můžete také navrhnout další téma, pro které pak budou moci hlasovat i ostatní.

Z jedné IP adresy je možné hlasovat pouze jednou. Zapojí-li se do výběru tématu např. víc lidí z jednoho pracoviště, je možné k dalšímu hlasování využít komentáře u příspěvku.
n

{democracy:1}

Purkyňka 3. září 2008

Podrobnější program 300. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje a úvodní slovo na ní bude mít MUDr. Stanislav Kudrle:

Téma: Halucinogeny

Michael Vančura: Čím nám byly, nejsou a mohly by být látky nazývané psychedelika

Miovský, M., Miovská, L.: Nové trendy v nelegálním užívání halucinogenních drog

J. Horáček, M. Brunovský, T. Páleniček, T. Novák, B. Tišlerová, V. Valešová: Výzkumné využití psychedelických vlastností antagonisty NMDA ketaminu: qEEG a fMRI studie

Purkyňka 4. června 2008

Podrobnější program 299. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.

Téma: Vzdělávání v adiktologii

  1. Miovský, M., Kalina, K.: Systém pregraduálního vzdělávání v adiktologii
  2. Kalina, K., Miovský, M., Gajdošíková, H.: Aktuální podoba kvalifikačních požadavků pro profesi adiktologa a řešení přechodného období 
  3. Radimecký, J.: Systém celoživotního vzdělávání v adiktologii: návrh dalšího vývoj

 Jako obvykle od 11 hodin v Apolinářské 4a (Praha 2).