Měsíc: Listopad 2007

Purkyňka 5. prosince 2007

Podrobnější program prosincové 294. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Mravčík, MB (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti):

Téma: Stav ve věcech drog

  1. MUDr. Viktor Mravčík, MB – Aktuální situace v užívání drog v ČR
  2. PhDr. Ladislav Csémy (Psychiatrické centrum Praha) – Výsledky studie ESPAD 2007 a časové trendy

AT konference 2008

Hlavní téma konference:
Ambulantní léčba v adiktologii – zánik nebo znovuzrození?

Hlavní okruhy

  1. Ambulantní služby v adiktologii – současný stav
  2. Financování ambulantních služeb
  3. Personální zajištění ambulantních služeb
  4. Metody práce v ambulantních službách
  5. Role ambulantních služeb v návaznosti péče
  6. Ambulantní služby z pohledu pacientů/klientů

XIV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně proběhne v Měříně od 11. do 14. května 2008.

Bližší informace na stránkách Adiktologie.