Měsíc: Říjen 2007

Purkyňky v roce 2008

Lednová purkyňka se v roce 2008 uskuteční 16. ledna.

Vážení členové Společnosti pro návykové nemoci i jiní pravidelní návštěvníci purkyněk, žádáme vás, abyste se zapojili do přípravy pravidelných odborných schůzí naší společnosti. Navrhněte prosím témata na purkyňky v roce 2008. Své návrhy můžete nechat zde na webu v komentáři k tomuto příspěvku, nebo je můžete poslat přímo předsedovi výboru SNN MUDr. Petru Popovovi. Za vaši aktivitu předem děkujeme.

 

AT konference 2008

V roce 2008 proběhne AT konference v termínu od 11. do 14. května. Místem konání bude opět Měřín.

Do přípravy konference se mohou zapojit všichni členové Společnosti pro návykové nemoci (SNN).

Vážení členové Společnosti pro návykové nemoci i ostatní pravidelní účastníci konference, svoje návrhy na téma konference nechte prosím zde na webu v komentáři k tomuto příspěvku, nebo je posílejte přímo předsedovi výboru SNN MUDr. Petru Popovovi. Za vaši účast na přípravě konference předem děkujeme.

Purkyňka 7. listopadu

Podrobnější program listopadové purkyňky, kterou koordinuje MUDr. Jiří Dvořáček:

Téma: „Benzodiazepiny“

  • Benzodiazepiny – přehled, farmakologické vlastnosti – MUDr. Votava (SÚKL)
  • Závislost na benzodiazepinech – klinické aspekty – prim. MUDr. Dvořák (PL Bohnice)
  • Zvládání odvykacího stavu a intoxikace – MUDr. Veronika Kotková (Nemocnice Liberec)
  • Indikace benzodiazepinů, možnosti jejich náhrady u závislých – MUDr. Votava (SÚKL)
  • Epidemiologické údaje – MUDr. Mravčík (Národní monitorovací středisko)