Měsíc: Květen 2007

Purkyňka 6. června 2007

Podrobnější program červnové purkyňky, kterou koordinuje
PhDr. Magdalena Frouzová:

Téma: „Jiné závislosti“

  • Magdalena Frouzová: Závislost na druhém a na sexu
  • Olga Pecinovská: Závislost na jídle
  • Jaroslav Vacek: Závislost na počítačových hrách
  • Magdalena Frouzová: Závislost na virtuální realitě
  • Karel Nešpor: Gambling a léčba jiných závislostí

Ohlasy na AT konferenci

XIII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a 46. celostátní konference AT sekce je za námi, proběhla v termínu 6.-10. května 2007 v Měříně.

Zde je prostor pro Vaše postřehy a připomínky ke konferenci. Uvítáme rovněž jakákoli doporučení a nápady ke konferenci příští.

Nabízíme okruhy, ke kterým se můžete vyjádřit:

1. Odborný program letošní konference
2. Společenský program letošní konference
3. Organizace letošní konference a vše, co s tím souvisí (předběžné informování o konferenci včetně termínu prvního oznámení a termínu výzvy k přihlašování na konferenci, způsob přihlašování, termín pro zasílání abstrakt, ubytování, doprava, strava apod.)
4. Témata AT konference 2008

Za Vaše názory předem děkujeme.