Měsíc: Únor 2007

Purkyňka 7. března

Podrobnější program březnové purkyňky, kterou koordinuje prim. MUDr. Popov:
Téma: „Vybrané aspekty užívání alkoholu“

  • prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.: Sebeovládání u návykových nemocí
  • MUDr. Jana Schmidtová: Fetální alkoholový syndrom