Měsíc: Listopad 2006

Prosincová purkyňka

Podrobnější předběžný program prosincové purkyňky, kterou koordinuje dr. Jeřábek:

  • Jeřábek P.: Konvence x alternativa
  • Horáčková-Kovaříková J.: Alternativní cesty v psychoterapii závislých
  • Bártová Z.: Adiktologická léčba v psychosomatické poradně
  • Jeřábková L.: Emoce a závislosti z pohledu tradiční čínské medicíny