Měsíc: Říjen 2006

Listopadová purkyňka

Podrobnější předběžný program na listopadou purkyňku, kterou koordinuje dr. Mravčík:

  • Mgr. Pavla Lejčková – Stav a trendy v užívání drog
  • Mgr. Alena Trojáčková – Stav a trendy ve službách pro uživatele drog
  • Mgr. Ondřej Petroš – Drogové trhy, kriminalita, ceny a čistota

AT konference 2007

XIII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a 46. celostátní konference AT sekce proběhne v termínu od 6. do 10. května 2007. První oznámení bude rozšířeno během října. Uzávěrka pro příjem abstrakt bude 15. března 2007.