Měsíc: Březen 2006

Sborník z AT konference 2005

PhDr. Broža rozeslal včera tuto zprávu e-mailem:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

každý účastník loňské AT konference (2005) má nárok na obdržení jednoho výtisku sborníku. Pro ty, kteří nejsou pravidelnými odběrateli Adiktologie a tudíž pravděpodobně dosud sborník z AT konference 2005 neobdrželi, mám radostnou zprávu. Sborník je na světě a můžete:
a) jej obdržet na AT konferenci 2006 proti podpisu
b) si o jeho zaslání zažádat u SCANu paní Šťastnou na mailové adrese scan.admin[at]seznam.cz. Stačí uvést jméno a adresu, na kterou má být sborník zaslán.

Děkuji za pozornost a těším se na hezké setkání v květnu v Měříně.

Broža