Rok: 2006

Lednová purkyňka

Podrobnější předběžný program lednové purkyňky, kterou koordinuje dr. Miovský:
Téma: „Konopí a konopné drogy“
Zajišťuje Centrum adiktologie PK 1. LF UK

  • Miovský, M.: Závislost na konopných drogách: klinické hodnocení a kritéria diferenciální diagnostiky
  • Zábranský, T.: Léčebné využití látek z konopí v medicíně
  • Vopravil, J.: Spotřeba a míra zabavení konopných drog v ČR

Prosincová purkyňka

Podrobnější předběžný program prosincové purkyňky, kterou koordinuje dr. Jeřábek:

  • Jeřábek P.: Konvence x alternativa
  • Horáčková-Kovaříková J.: Alternativní cesty v psychoterapii závislých
  • Bártová Z.: Adiktologická léčba v psychosomatické poradně
  • Jeřábková L.: Emoce a závislosti z pohledu tradiční čínské medicíny

Listopadová purkyňka

Podrobnější předběžný program na listopadou purkyňku, kterou koordinuje dr. Mravčík:

  • Mgr. Pavla Lejčková – Stav a trendy v užívání drog
  • Mgr. Alena Trojáčková – Stav a trendy ve službách pro uživatele drog
  • Mgr. Ondřej Petroš – Drogové trhy, kriminalita, ceny a čistota

AT konference 2007

XIII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a 46. celostátní konference AT sekce proběhne v termínu od 6. do 10. května 2007. První oznámení bude rozšířeno během října. Uzávěrka pro příjem abstrakt bude 15. března 2007.